Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 94.118% 100% 5.882%
2021 19 100% 100% 0%
2020 21 95.238% 100% 4.762%
2019 18 94.444% 100% 5.556%
2018 16 93.75% 100% 6.25%
2017 29 100% 100% 0%
2016 25 100% 100% 0%
2015 19 100% 100% 0%
2014 18 100% 100% 0%
2013 23 95.652% 95.652% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313769 17
  94%
  100%
  6%
2021 4313769 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313769 21
  95%
  100%
  5%
2019 4313769 18
  94%
  100%
  6%
2018 4313769 16
  94%
  100%
  6%
2017 4313769 29
  100%
  100%
  0%
2016 4313769 25
  100%
  100%
  0%
2015 4313769 19
  100%
  100%
  0%
2014 4313769 18
  100%
  100%
  0%
2013 4313769 23
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313769 17 6% 35% 41% 12% 0% 6%
2021 4313769 19 5% 32% 53% 11% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 4313769 21 5% 24% 67% 0% 0% 5%
2019 4313769 18 6% 22% 56% 11% 0% 6%
2018 4313769 16 6% 38% 50% 0% 0% 6%
2017 4313769 29 7% 21% 66% 7% 0% 0%
2016 4313769 25 4% 12% 80% 4% 0% 0%
2015 4313769 19 5% 42% 47% 5% 0% 0%
2014 4313769 18 6% 22% 72% 0% 0% 0%
2013 4313769 23 4% 9% 78% 4% 4% 0%