Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 88.889% 100% 11.111%
2021 14 100% 100% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 10 100% 100% 0%
2018 4 100% 100% 0%
2017 13 100% 100% 0%
2016 8 100% 100% 0%
2015 3 100% 100% 0%
2014 4 100% 100% 0%
2013 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313769 9
  89%
  100%
  11%
2021 4313769 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313769 13
  100%
  100%
  0%
2019 4313769 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313769 4
  100%
  100%
  0%
2017 4313769 13
  100%
  100%
  0%
2016 4313769 8
  100%
  100%
  0%
2015 4313769 3
  100%
  100%
  0%
2014 4313769 4
  100%
  100%
  0%
2013 4313769 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313769 9 0% 44% 44% 0% 0% 11%
2021 4313769 14 0% 21% 64% 14% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 4313769 13 0% 54% 38% 8% 0% 0%
2019 4313769 10 10% 50% 40% 0% 0% 0%
2018 4313769 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 4313769 13 0% 54% 38% 8% 0% 0%
2016 4313769 8 0% 63% 38% 0% 0% 0%
2015 4313769 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2014 4313769 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 4313769 8 0% 13% 75% 13% 0% 0%