Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 84.615% 100% 15.385%
2021 19 57.895% 100% 42.105%
2020 21 80.952% 100% 19.048%
2019 18 88.889% 100% 11.111%
2018 24 95.833% 100% 4.167%
2017 29 79.31% 100% 20.69%
2016 30 90% 100% 10%
2015 19 78.947% 100% 21.053%
2014 18 77.778% 100% 22.222%
2013 22 77.273% 100% 22.727%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313769 26
  85%
  100%
  15%
2021 4313769 19
  58%
  100%
  42%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 4313769 21
  81%
  100%
  19%
2019 4313769 18
  89%
  100%
  11%
2018 4313769 24
  96%
  100%
  4%
2017 4313769 29
  79%
  100%
  21%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4313769 30
  90%
  100%
  10%
2015 4313769 19
  79%
  100%
  21%
2014 4313769 18
  78%
  100%
  22%
2013 4313769 22
  77%
  100%
  23%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313769 26 8% 31% 42% 4% 0% 15%
2021 4313769 19 5% 21% 26% 5% 0% 42%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 4313769 21 10% 33% 29% 10% 0% 19%
2019 4313769 18 6% 17% 61% 6% 0% 11%
2018 4313769 24 4% 38% 50% 4% 0% 4%
2017 4313769 29 3% 24% 31% 21% 0% 21%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313769 30 7% 27% 50% 7% 0% 10%
2015 4313769 19 16% 21% 37% 5% 0% 21%
2014 4313769 18 6% 22% 50% 0% 0% 22%
2013 4313769 22 9% 45% 23% 0% 0% 23%