Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 87.5% 100% 12.5%
2021 5 100% 100% 0%
2020 8 87.5% 100% 12.5%
2019 8 87.5% 100% 12.5%
2018 10 100% 100% 0%
2017 9 100% 100% 0%
2016 12 100% 100% 0%
2015 9 88.889% 100% 11.111%
2014 7 100% 100% 0%
2013 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313769 8
  88%
  100%
  12%
2021 4313769 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313769 8
  88%
  100%
  12%
2019 4313769 8
  88%
  100%
  12%
2018 4313769 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313769 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4313769 12
  100%
  100%
  0%
2015 4313769 9
  89%
  100%
  11%
2014 4313769 7
  100%
  100%
  0%
2013 4313769 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313769 8 13% 50% 25% 0% 0% 13%
2021 4313769 5 0% 40% 40% 20% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 4313769 8 13% 75% 0% 0% 0% 13%
2019 4313769 8 13% 50% 25% 0% 0% 13%
2018 4313769 10 10% 20% 70% 0% 0% 0%
2017 4313769 9 0% 33% 67% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 4313769 12 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2015 4313769 9 0% 78% 0% 11% 0% 11%
2014 4313769 7 14% 14% 71% 0% 0% 0%
2013 4313769 10 10% 40% 40% 10% 0% 0%