Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 62 25
2018 69 25
2017 102 25
2016 89 25
2015 68 25
2014 76 25
2013 62 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 97.55% 97.45%
2017 98.65% 98.65%
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 100% 100%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats