Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 79 50
2019 89 50
2018 99 50
2017 137 50
2016 130 50
2015 118 50
2014 85 50
2013 66 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 100% 100%
2018 98.79% 98.79%
2017 97.93% 100%
2016 98.83% 98.83%
2015 97.25% 97.25%
2014 99.26% 99.25%
2013 95.34% 95.34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats