Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 86 25
2019 86 25
2018 84 25
2017 124 25
2016 106 25
2015 97 25
2014 117 25
2013 87 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 99.59% 99.58%
2018 100% 100%
2017 100% 100%
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 100% 100%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats