Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 141 50
2019 175 50
2018 131 50
2017 129 50
2016 158 50
2015 106 50
2014 92 50
2013 58 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 98.62% 98.56%
2018 98.02% 97.98%
2017 94.34% 94.21%
2016 96.74% 96.67%
2015 99.21% 99.14%
2014 95.38% 95.13%
2013 96.2% 96.2%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats