Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 67 30
2018 75 30
2017 75 40
2016 72 40
2015 45 40
2014 40 40
2013 12 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 93.29% 94.74%
2017 96.11% 97.63%
2016 93.95% 94.75%
2015 95.25% 95.52%
2014 87.92% 87.92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats