Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%
2021 11 100% 100% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 12 100% 100% 0%
2018 11 100% 100% 0%
2017 9 100% 100% 0%
2016 13 92.308% 100% 7.692%
2015 13 100% 100% 0%
2014 11 100% 100% 0%
2013 14 85.714% 100% 14.286%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313794 4
  100%
  100%
  0%
2021 4313794 11
  100%
  100%
  0%
2020 4313794 13
  100%
  100%
  0%
2019 4313794 12
  100%
  100%
  0%
2018 4313794 11
  100%
  100%
  0%
2017 4313794 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4313794 13
  92%
  100%
  8%
2015 4313794 13
  100%
  100%
  0%
2014 4313794 11
  100%
  100%
  0%
2013 4313794 14
  86%
  100%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313794 4 25% 75% 0% 0% 0% 0%
2021 4313794 11 9% 55% 36% 0% 0% 0%
2020 4313794 13 8% 23% 54% 15% 0% 0%
2019 4313794 12 8% 17% 75% 0% 0% 0%
2018 4313794 11 9% 18% 73% 0% 0% 0%
2017 4313794 9 11% 11% 56% 22% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 4313794 13 8% 31% 38% 15% 0% 8%
2015 4313794 13 15% 8% 46% 31% 0% 0%
2014 4313794 11 9% 9% 82% 0% 0% 0%
2013 4313794 14 0% 57% 14% 14% 0% 14%