Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 14 100% 100% 0%
2019 13 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%
2017 14 100% 100% 0%
2016 14 92.857% 100% 7.143%
2015 14 100% 100% 0%
2014 9 100% 100% 0%
2013 15 93.333% 100% 6.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313794 13
  100%
  100%
  0%
4313772 12
  100%
  100%
  0%
2021 4313794 19
  100%
  100%
  0%
4313772 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313794 14
  100%
  100%
  0%
4313772 11
  100%
  100%
  0%
2019 4313794 13
  100%
  100%
  0%
4313772 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313794 14
  100%
  100%
  0%
4313772 9
  100%
  100%
  0%
2017 4313794 14
  100%
  100%
  0%
4313772 12
  100%
  100%
  0%
2016 4313794 14
  93%
  100%
  7%
4313772 11
  100%
  100%
  0%
2015 4313794 14
  100%
  100%
  0%
4313772 11
  100%
  100%
  0%
2014 4313794 9
  100%
  100%
  0%
4313772 9
  100%
  100%
  0%
2013 4313794 15
  93%
  100%
  7%
4313772 9
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313794 13 8% 38% 54% 0% 0% 0%
4313772 12 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2021 4313794 19 5% 11% 84% 0% 0% 0%
4313772 10 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2020 4313794 14 0% 43% 57% 0% 0% 0%
4313772 11 9% 45% 45% 0% 0% 0%
2019 4313794 13 8% 15% 77% 0% 0% 0%
4313772 10 0% 20% 70% 10% 0% 0%
2018 4313794 14 0% 21% 79% 0% 0% 0%
4313772 9 11% 44% 44% 0% 0% 0%
2017 4313794 14 7% 21% 71% 0% 0% 0%
4313772 12 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2016 4313794 14 7% 36% 50% 0% 0% 7%
4313772 11 0% 82% 18% 0% 0% 0%
2015 4313794 14 7% 57% 36% 0% 0% 0%
4313772 11 0% 64% 36% 0% 0% 0%
2014 4313794 9 11% 89% 0% 0% 0% 0%
4313772 9 0% 78% 22% 0% 0% 0%
2013 4313794 15 7% 73% 13% 0% 0% 7%
4313772 9 0% 56% 44% 0% 0% 0%