Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 16 100% 100% 0%
2020 14 100% 100% 0%
2019 14 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%
2017 16 100% 100% 0%
2016 15 100% 100% 0%
2015 11 100% 100% 0%
2014 20 100% 100% 0%
2013 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313794 15
  100%
  100%
  0%
4313772 11
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313794 16
  100%
  100%
  0%
4313772 7
  100%
  100%
  0%
2020 4313794 14
  100%
  100%
  0%
4313772 8
  100%
  100%
  0%
2019 4313794 14
  100%
  100%
  0%
4313772 7
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 4313794 14
  100%
  100%
  0%
4313772 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313794 16
  100%
  100%
  0%
4313772 11
  91%
  91%
  0%
2016 4313794 15
  100%
  100%
  0%
4313772 10
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 4313794 11
  100%
  100%
  0%
4313772 11
  100%
  100%
  0%
2014 4313794 20
  100%
  100%
  0%
4313772 5
  100%
  100%
  0%
2013 4313794 17
  100%
  100%
  0%
4313772 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313794 15 0% 13% 87% 0% 0% 0%
4313772 11 0% 9% 73% 18% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313794 16 6% 13% 81% 0% 0% 0%
4313772 7 0% 29% 71% 0% 0% 0%
2020 4313794 14 7% 43% 43% 7% 0% 0%
4313772 8 0% 38% 63% 0% 0% 0%
2019 4313794 14 7% 7% 64% 21% 0% 0%
4313772 7 0% 14% 57% 14% 0% 14%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313794 14 7% 14% 36% 43% 0% 0%
4313772 9 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313794 16 0% 6% 81% 13% 0% 0%
4313772 11 9% 9% 55% 18% 9% 0%
2016 4313794 15 0% 33% 47% 20% 0% 0%
4313772 10 0% 20% 70% 10% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313794 11 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4313772 11 0% 0% 73% 27% 0% 0%
2014 4313794 20 5% 15% 80% 0% 0% 0%
4313772 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 4313794 17 6% 24% 65% 6% 0% 0%
4313772 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%