Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 39 100% 100% 0%
2021 44 95.455% 100% 4.545%
2020 41 97.561% 100% 2.439%
2019 39 97.436% 100% 2.564%
2018 36 100% 100% 0%
2017 34 97.059% 100% 2.941%
2016 39 97.436% 100% 2.564%
2015 33 96.97% 100% 3.03%
2014 39 94.872% 100% 5.128%
2013 48 93.75% 100% 6.25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313794 39
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313794 44
  95%
  100%
  5%
2020 4313794 41
  98%
  100%
  2%
2019 4313794 39
  97%
  100%
  3%
2018 4313794 36
  100%
  100%
  0%
2017 4313794 34
  97%
  100%
  3%
2016 4313794 39
  97%
  100%
  3%
2015 4313794 33
  97%
  100%
  3%
2014 4313794 39
  95%
  100%
  5%
2013 4313794 48
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313794 39 5% 44% 51% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 4313794 44 5% 57% 34% 0% 0% 5%
2020 4313794 41 5% 54% 39% 0% 0% 2%
2019 4313794 39 5% 44% 46% 3% 0% 3%
2018 4313794 36 6% 33% 58% 3% 0% 0%
2017 4313794 34 6% 50% 35% 6% 0% 3%
2016 4313794 39 5% 46% 46% 0% 0% 3%
2015 4313794 33 6% 39% 45% 6% 0% 3%
2014 4313794 39 5% 46% 44% 0% 0% 5%
2013 4313794 48 6% 54% 33% 0% 0% 6%