Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 29 100% 100% 0%
2021 20 100% 100% 0%
2020 28 100% 100% 0%
2019 29 100% 100% 0%
2018 24 100% 100% 0%
2017 28 100% 100% 0%
2016 22 100% 100% 0%
2015 17 100% 100% 0%
2014 22 100% 100% 0%
2013 29 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313794 29
  100%
  100%
  0%
2021 4313794 20
  100%
  100%
  0%
2020 4313794 28
  100%
  100%
  0%
2019 4313794 29
  100%
  100%
  0%
2018 4313794 24
  100%
  100%
  0%
2017 4313794 28
  100%
  100%
  0%
2016 4313794 22
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 4313794 17
  100%
  100%
  0%
2014 4313794 22
  100%
  100%
  0%
2013 4313794 29
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313794 29 7% 45% 45% 3% 0% 0%
2021 4313794 20 5% 15% 75% 5% 0% 0%
2020 4313794 28 7% 25% 64% 4% 0% 0%
2019 4313794 29 7% 10% 62% 21% 0% 0%
2018 4313794 24 8% 25% 58% 8% 0% 0%
2017 4313794 28 7% 36% 57% 0% 0% 0%
2016 4313794 22 9% 18% 59% 14% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313794 17 6% 29% 29% 35% 0% 0%
2014 4313794 22 9% 41% 50% 0% 0% 0%
2013 4313794 29 3% 24% 52% 21% 0% 0%