Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 39 100% 100% 0%
2021 42 100% 100% 0%
2020 43 100% 100% 0%
2019 37 100% 100% 0%
2018 36 100% 100% 0%
2017 36 100% 100% 0%
2016 38 94.737% 97.297% 2.632%
2015 32 100% 100% 0%
2014 39 100% 100% 0%
2013 47 95.745% 97.826% 2.128%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313794 39
  100%
  100%
  0%
2021 4313794 42
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313794 43
  100%
  100%
  0%
2019 4313794 37
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 4313794 36
  100%
  100%
  0%
2017 4313794 36
  100%
  100%
  0%
2016 4313794 38
  95%
  97%
  3%
2015 4313794 32
  100%
  100%
  0%
2014 4313794 39
  100%
  100%
  0%
2013 4313794 47
  96%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313794 39 5% 18% 77% 0% 0% 0%
2021 4313794 42 5% 10% 83% 2% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313794 43 5% 33% 63% 0% 0% 0%
2019 4313794 37 5% 24% 68% 3% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 4313794 36 6% 11% 69% 14% 0% 0%
2017 4313794 36 6% 42% 47% 6% 0% 0%
2016 4313794 38 5% 24% 58% 8% 3% 3%
2015 4313794 32 6% 3% 81% 9% 0% 0%
2014 4313794 39 5% 15% 72% 8% 0% 0%
2013 4313794 47 6% 26% 43% 21% 2% 2%