Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 15 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 9 100% 100% 0%
2017 12 100% 100% 0%
2016 6 83.333% 100% 16.667%
2015 12 100% 100% 0%
2014 9 100% 100% 0%
2013 11 90.909% 100% 9.091%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313794 13
  100%
  100%
  0%
2021 4313794 19
  100%
  100%
  0%
2020 4313794 15
  100%
  100%
  0%
2019 4313794 15
  100%
  100%
  0%
2018 4313794 9
  100%
  100%
  0%
2017 4313794 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 4313794 6
  83%
  100%
  17%
2015 4313794 12
  100%
  100%
  0%
2014 4313794 9
  100%
  100%
  0%
2013 4313794 11
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313794 13 8% 31% 54% 8% 0% 0%
2021 4313794 19 5% 37% 53% 5% 0% 0%
2020 4313794 15 7% 27% 67% 0% 0% 0%
2019 4313794 15 7% 33% 60% 0% 0% 0%
2018 4313794 9 11% 33% 56% 0% 0% 0%
2017 4313794 12 0% 0% 75% 25% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 4313794 6 17% 17% 33% 17% 0% 17%
2015 4313794 12 8% 42% 50% 0% 0% 0%
2014 4313794 9 11% 67% 22% 0% 0% 0%
2013 4313794 11 9% 45% 36% 0% 0% 9%