Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 111 0 *
2022 140 45
2021 108 45
2020 140 50
2019 159 50
2018 158 50
2017 193 50
2016 168 50
2015 135 50
2014 95 50
2013 83 50