Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 5 100% 100% 0%
2020 7 100% 100% 0%
2019 8 100% 100% 0%
2018 7 100% 100% 0%
2017 9 100% 100% 0%
2016 7 100% 100% 0%
2015 7 100% 100% 0%
2014 7 100% 100% 0%
2013 5 60% 100% 40%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313802 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313802 5
  100%
  100%
  0%
2020 4313802 7
  100%
  100%
  0%
2019 4313802 8
  100%
  100%
  0%
2018 4313802 7
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313802 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4313802 7
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 4313802 7
  100%
  100%
  0%
2014 4313802 7
  100%
  100%
  0%
2013 4313802 5
  60%
  100%
  40%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313802 9 0% 89% 11% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 4313802 5 0% 40% 40% 20% 0% 0%
2020 4313802 7 0% 86% 14% 0% 0% 0%
2019 4313802 8 0% 75% 25% 0% 0% 0%
2018 4313802 7 0% 14% 86% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313802 9 0% 78% 22% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 4313802 7 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 4313802 7 0% 86% 14% 0% 0% 0%
2014 4313802 7 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2013 4313802 5 0% 20% 40% 0% 0% 40%