Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 100% 100% 0%
2021 26 96.154% 96.154% 0%
2020 24 100% 100% 0%
2019 21 95.238% 100% 4.762%
2018 28 96.429% 100% 3.571%
2017 24 95.833% 100% 4.167%
2016 23 95.652% 95.652% 0%
2015 24 100% 100% 0%
2014 25 100% 100% 0%
2013 23 91.304% 100% 8.696%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313802 25
  100%
  100%
  0%
2021 4313802 26
  96%
  96%
  0%
2020 4313802 24
  100%
  100%
  0%
2019 4313802 21
  95%
  100%
  5%
2018 4313802 28
  96%
  100%
  4%
2017 4313802 24
  96%
  100%
  4%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 4313802 23
  96%
  96%
  0%
2015 4313802 24
  100%
  100%
  0%
2014 4313802 25
  100%
  100%
  0%
2013 4313802 23
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313802 25 0% 64% 20% 16% 0% 0%
2021 4313802 26 0% 62% 23% 12% 4% 0%
2020 4313802 24 0% 58% 38% 4% 0% 0%
2019 4313802 21 0% 62% 33% 0% 0% 5%
2018 4313802 28 0% 43% 50% 4% 0% 4%
2017 4313802 24 0% 54% 42% 0% 0% 4%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2016 4313802 23 4% 43% 43% 4% 4% 0%
2015 4313802 24 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2014 4313802 25 4% 32% 64% 0% 0% 0%
2013 4313802 23 0% 57% 35% 0% 0% 9%