Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 76 25
2018 89 25
2017 30 25
2016 67 25
2015 20 25
2014 19 25
2013 67 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 89.04% 76.47%
2017 91.56% 83.93%
2016 96.79% 95.31%
2015 92.73% 88.57%
2014 91.35% 82.69%
2013 94.12% 94.12%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats