Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 140 80
2018 135 80
2017 203 80
2016 164 80
2015 171 80
2014 130 80
2013 115 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 97.06% 98.66%
2017 91.15% 91.33%
2016 98.17% 98.48%
2015 95.9% 97.37%
2014 91.78% 93.7%
2013 86.08% 86.08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats