Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 61 25
2019 58 25
2018 75 25
2017 67 25
2016 46 25
2015 33 25
2014 27 25
2013 6 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 94.16% 93.88%
2018 93.74% 95.02%
2017 84.37% 85.28%
2016 76.55% 81.86%
2015 87.07% 88.45%
2014 94.58% 94.58%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats