Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 1 0 *
2018 38 0 *
2017 51 0 *
2016 31 20
2015 31 20
2014 21 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 93.98% %
2018 98.58% 100%
2017 93.94% 92.18%
2016 95.71% 95.16%
2015 97.53% 97.18%
2014 98.26% 98.26%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats