Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 87 30
2019 96 30
2018 78 30
2017 77 30
2016 71 30
2015 48 30
2014 48 25
2013 27 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 87.13% 86.51%
2018 88.76% 91.98%
2017 94.34% 95.35%
2016 93.23% 94.17%
2015 88.49% 88.97%
2014 94.85% 94.76%
2013 97.69% 97.69%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats