Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 37 20
2019 48 20
2018 42 20
2017 45 20
2016 51 20
2015 42 20
2014 26 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 89.02% 92.67%
2018 91.43% 95.65%
2017 91.71% 92.75%
2016 92.23% 92.04%
2015 95.18% 95.18%
2014 97.38% 97.38%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats