Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 100% 100% 0%
2021 18 100% 100% 0%
2020 14 85.714% 100% 14.286%
2019 22 95.455% 100% 4.545%
2018 21 95.238% 100% 4.762%
2017 23 86.957% 100% 13.043%
2016 23 100% 100% 0%
2015 29 89.655% 100% 10.345%
2014 12 91.667% 100% 8.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314939 12
  100%
  100%
  0%
2021 4314939 18
  100%
  100%
  0%
2020 4314939 14
  86%
  100%
  14%
2019 4314939 22
  95%
  100%
  5%
2018 4314939 21
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4314939 23
  87%
  100%
  13%
2016 4314939 23
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 29
  90%
  100%
  10%
2014 4314939 12
  92%
  100%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314939 12 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2021 4314939 18 0% 17% 33% 50% 0% 0%
2020 4314939 14 0% 0% 64% 21% 0% 14%
2019 4314939 22 0% 0% 73% 23% 0% 5%
2018 4314939 21 5% 24% 48% 19% 0% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4314939 23 0% 4% 43% 39% 0% 13%
2016 4314939 23 0% 13% 83% 4% 0% 0%
2015 4314939 29 0% 0% 7% 83% 0% 10%
2014 4314939 12 0% 8% 75% 8% 0% 8%