Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 501 75
2019 396 80
2018 322 80
2017 311 80
2016 347 80
2015 315 80
2014 312 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 96.99% 97.66%
2018 98.07% 98.6%
2017 99.34% 100%
2016 98.25% 98.66%
2015 97.94% 98.48%
2014 99.85% 99.85%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats