Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 30 20
2019 38 20
2018 46 20
2017 61 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 96.21% 96.14%
2018 95.77% 95.67%
2017 99.58% 99.58%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats