Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 11 100% 100% 0%
2021 17 94.118% 100% 5.882%
2020 15 100% 100% 0%
2019 9 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%
2017 18 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316231 11
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4316231 17
  94%
  100%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 4316231 15
  100%
  100%
  0%
2019 4316231 9
  100%
  100%
  0%
2018 4316231 14
  100%
  100%
  0%
2017 4316231 18
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316231 11 9% 55% 27% 9% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 4316231 17 6% 65% 24% 0% 0% 6%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 4316231 15 7% 27% 67% 0% 0% 0%
2019 4316231 9 11% 44% 44% 0% 0% 0%
2018 4316231 14 7% 36% 57% 0% 0% 0%
2017 4316231 18 6% 44% 50% 0% 0% 0%