Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 23 25
2021 7 0 *
2020 11 25
2019 24 25
2018 10 25
2017 16 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% 100%
2021 100% %
2020 96.18% 96.03%
2019 98.16% 98.16%
2018 100% 100%
2017 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats