Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 10 6
2022 9 6
2021 13 6
2020 10 6

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 85% 100%
2021 83.33% 66.67%
2020 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats