Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 69.565% 72.727% 4.348%
2021 20 80% 80% 0%
2020 21 80.952% 89.474% 9.524%
2019 26 92.308% 96% 3.846%
2018 21 71.429% 75% 4.762%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 23
  70%
  73%
  4%
2500149 80
  60%
  65%
  8%
2021 7000050 20
  80%
  80%
  0%
2500149 102
  66%
  66%
  1%
2020 7000050 21
  81%
  89%
  10%
2500149 80
  38%
  50%
  25%
2019 7000050 26
  92%
  96%
  4%
2500149 101
  64%
  71%
  9%
2018 7000050 21
  71%
  75%
  5%
2500149 118
  60%
  75%
  19%
2017 2500149 115
  35%
  48%
  28%
2016 2500149 108
  55%
  67%
  19%
2015 2500149 107
  40%
  54%
  26%
2014 2500149 109
  31%
  34%
  9%
2013 2500149 112
  35%
  41%
  14%
2012 2500149 114
  32%
  55%
  43%
2011 2500149 115
  27%
  47%
  43%
2010 2500149 106
  24%
  53%
  56%
2009 2500149 72
  44%
  78%
  43%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 23 0% 0% 13% 57% 26% 4%
2500149 80 3% 0% 3% 54% 33% 8%
2021 7000050 20 0% 0% 5% 75% 20% 0%
2500149 102 0% 0% 9% 57% 33% 1%
2020 7000050 21 19% 0% 14% 48% 10% 10%
2500149 80 1% 0% 4% 33% 38% 25%
2019 7000050 26 12% 0% 23% 58% 4% 4%
2500149 101 2% 0% 5% 56% 27% 9%
2018 7000050 21 19% 0% 10% 43% 24% 5%
2500149 118 2% 0% 8% 47% 20% 19%
2017 2500149 115 3% 0% 4% 27% 37% 28%
2016 2500149 108 0% 0% 8% 46% 27% 19%
2015 2500149 107 2% 0% 3% 36% 34% 26%
2014 2500149 109 1% 1% 2% 28% 60% 9%
2013 2500149 112 0% 0% 3% 32% 51% 14%
2012 2500149 114 1% 0% 8% 23% 25% 43%
2011 2500149 115 1% 0% 6% 20% 30% 43%
2010 2500149 106 0% 0% 8% 16% 21% 56%
2009 2500149 72 1% 4% 3% 36% 13% 43%