Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 86.957% 90.909% 4.348%
2021 18 83.333% 83.333% 0%
2020 20 95% 100% 5%
2019 22 100% 100% 0%
2018 22 95.455% 100% 4.545%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 1
  0%
  0%
  100%
7000050 23
  87%
  91%
  4%
2500149 71
  70%
  71%
  1%
2021 7000050 18
  83%
  83%
  0%
2500149 68
  72%
  73%
  1%
2020 7000050 20
  95%
  100%
  5%
2500149 72
  93%
  94%
  1%
2019 7000050 22
  100%
  100%
  0%
2500149 80
  76%
  84%
  9%
2018 7000050 22
  95%
  100%
  5%
2500149 70
  80%
  84%
  4%
2017 2500149 96
  83%
  89%
  6%
2016 2500149 81
  70%
  72%
  2%
2015 2500149 90
  70%
  73%
  4%
2014 2500149 81
  54%
  64%
  15%
2013 2500149 88
  76%
  89%
  15%
2012 2500149 81
  64%
  83%
  22%
2011 2500149 84
  60%
  79%
  25%
2010 2500149 93
  54%
  74%
  27%
2009 2500149 56
  57%
  67%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
7000050 23 9% 4% 30% 43% 9% 4%
2500149 71 3% 3% 14% 51% 28% 1%
2021 7000050 18 0% 6% 50% 28% 17% 0%
2500149 68 3% 3% 26% 40% 26% 1%
2020 7000050 20 25% 30% 25% 15% 0% 5%
2500149 72 1% 3% 25% 64% 6% 1%
2019 7000050 22 9% 9% 32% 50% 0% 0%
2500149 80 4% 3% 10% 60% 15% 9%
2018 7000050 22 23% 9% 36% 27% 0% 5%
2500149 70 0% 1% 26% 53% 16% 4%
2017 2500149 96 2% 0% 17% 65% 10% 6%
2016 2500149 81 0% 5% 23% 42% 27% 2%
2015 2500149 90 2% 4% 23% 40% 26% 4%
2014 2500149 81 1% 7% 11% 35% 31% 15%
2013 2500149 88 2% 5% 27% 42% 9% 15%
2012 2500149 81 1% 5% 16% 42% 14% 22%
2011 2500149 84 1% 5% 15% 38% 15% 25%
2010 2500149 93 2% 3% 18% 30% 19% 27%
2009 2500149 56 2% 7% 23% 25% 29% 14%