Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 87.5% 87.5% 0%
2021 21 95.238% 95.238% 0%
2020 22 90.909% 90.909% 0%
2019 23 100% 100% 0%
2018 22 77.273% 77.273% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 16
  88%
  88%
  0%
2500149 73
  55%
  62%
  11%
2021 7000050 21
  95%
  95%
  0%
2500149 62
  68%
  68%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000050 22
  91%
  91%
  0%
2500149 61
  80%
  83%
  3%
2019 7000050 23
  100%
  100%
  0%
2500149 117
  90%
  94%
  4%
2018 7000050 22
  77%
  77%
  0%
2500149 84
  30%
  38%
  21%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500149 85
  62%
  65%
  5%
2016 2500149 67
  31%
  38%
  18%
2015 2500149 49
  76%
  80%
  6%
2014 2500149 52
  79%
  85%
  8%
2013 2500149 52
  62%
  70%
  12%
2012 2500149 52
  54%
  70%
  23%
2011 2500149 55
  47%
  65%
  27%
2010 2500149 44
  41%
  51%
  20%
2009 2500149 36
  64%
  74%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 16 0% 0% 13% 75% 13% 0%
2500149 73 3% 0% 7% 45% 34% 11%
2021 7000050 21 14% 5% 48% 29% 5% 0%
2500149 62 3% 0% 11% 53% 32% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000050 22 5% 0% 36% 50% 9% 0%
2500149 61 5% 3% 16% 56% 16% 3%
2019 7000050 23 22% 4% 43% 30% 0% 0%
2500149 117 3% 0% 20% 68% 6% 4%
2018 7000050 22 14% 0% 23% 41% 23% 0%
2500149 84 0% 0% 2% 25% 49% 21%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500149 85 0% 0% 6% 56% 33% 5%
2016 2500149 67 0% 0% 6% 25% 51% 18%
2015 2500149 49 4% 2% 12% 57% 18% 6%
2014 2500149 52 0% 0% 4% 75% 13% 8%
2013 2500149 52 2% 4% 8% 48% 27% 12%
2012 2500149 52 0% 2% 2% 50% 23% 23%
2011 2500149 55 0% 0% 9% 38% 25% 27%
2010 2500149 44 0% 0% 14% 27% 39% 20%
2009 2500149 36 3% 6% 17% 39% 22% 14%