Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 21 95.238% 95.238% 0%
2020 20 85% 89.474% 5%
2019 27 92.593% 96.154% 3.704%
2018 18 88.889% 88.889% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 20
  100%
  100%
  0%
2500149 85
  78%
  90%
  14%
2021 7000050 21
  95%
  95%
  0%
2500149 93
  58%
  70%
  17%
2020 7000050 20
  85%
  89%
  5%
2500149 74
  45%
  45%
  1%
2019 7000050 27
  93%
  96%
  4%
2500149 114
  77%
  79%
  3%
2018 7000050 18
  89%
  89%
  0%
2500149 101
  39%
  39%
  1%
2017 2500149 80
  39%
  41%
  6%
2016 2500149 76
  61%
  64%
  5%
2015 2500149 58
  62%
  65%
  5%
2014 2500149 58
  59%
  71%
  17%
2013 2500149 53
  53%
  62%
  15%
2012 2500149 46
  48%
  61%
  22%
2011 2500149 44
  59%
  74%
  20%
2010 2500149 37
  57%
  64%
  11%
2009 2500149 27
  70%
  95%
  26%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 20 10% 0% 40% 50% 0% 0%
2500149 85 2% 0% 8% 66% 8% 14%
2021 7000050 21 0% 14% 43% 38% 5% 0%
2500149 93 1% 2% 4% 51% 25% 17%
2020 7000050 20 5% 0% 25% 55% 10% 5%
2500149 74 3% 0% 3% 36% 54% 1%
2019 7000050 27 22% 0% 41% 30% 4% 4%
2500149 114 2% 0% 20% 55% 20% 3%
2018 7000050 18 33% 0% 22% 33% 11% 0%
2500149 101 1% 0% 3% 34% 60% 1%
2017 2500149 80 0% 0% 4% 34% 55% 6%
2016 2500149 76 1% 0% 7% 53% 34% 5%
2015 2500149 58 2% 0% 3% 57% 33% 5%
2014 2500149 58 0% 0% 3% 55% 24% 17%
2013 2500149 53 2% 2% 15% 34% 32% 15%
2012 2500149 46 2% 0% 4% 41% 30% 22%
2011 2500149 44 0% 0% 14% 45% 20% 20%
2010 2500149 37 0% 5% 22% 30% 32% 11%
2009 2500149 27 7% 4% 26% 33% 4% 26%