Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 94.118% 94.118% 0%
2021 21 95.238% 100% 4.762%
2020 22 95.455% 95.455% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 23 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 17
  94%
  94%
  0%
2500149 55
  95%
  96%
  2%
2021 7000050 21
  95%
  100%
  5%
2500149 79
  89%
  93%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 7000050 22
  95%
  95%
  0%
2500149 80
  76%
  77%
  1%
2019 7000050 17
  100%
  100%
  0%
2500149 88
  67%
  71%
  6%
2018 7000050 23
  100%
  100%
  0%
2500149 88
  55%
  55%
  1%
2017 2500149 74
  69%
  69%
  0%
2016 2500149 79
  68%
  72%
  5%
2015 2500149 68
  56%
  66%
  15%
2014 2500149 50
  38%
  66%
  42%
2013 2500149 46
  70%
  76%
  9%
2012 2500149 50
  54%
  61%
  12%
2011 2500149 45
  49%
  79%
  38%
2010 2500149 39
  74%
  91%
  18%
2009 2500149 22
  64%
  78%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 17 6% 0% 41% 47% 6% 0%
2500149 55 0% 0% 22% 71% 4% 2%
2021 7000050 21 19% 0% 57% 19% 0% 5%
2500149 79 1% 0% 11% 76% 6% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000050 22 0% 0% 27% 68% 5% 0%
2500149 80 0% 0% 8% 66% 23% 1%
2019 7000050 17 6% 0% 24% 71% 0% 0%
2500149 88 1% 0% 3% 63% 27% 6%
2018 7000050 23 13% 0% 22% 65% 0% 0%
2500149 88 0% 0% 3% 48% 44% 1%
2017 2500149 74 0% 0% 4% 65% 31% 0%
2016 2500149 79 0% 0% 6% 62% 27% 5%
2015 2500149 68 0% 0% 7% 49% 29% 15%
2014 2500149 50 0% 0% 4% 34% 20% 42%
2013 2500149 46 2% 0% 22% 46% 22% 9%
2012 2500149 50 2% 2% 12% 38% 34% 12%
2011 2500149 45 0% 0% 7% 42% 13% 38%
2010 2500149 39 0% 0% 13% 62% 8% 18%
2009 2500149 22 5% 9% 18% 32% 18% 18%