Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 88.235% 100% 11.765%
2021 20 95% 100% 5%
2020 22 100% 100% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 23 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 17
  88%
  100%
  12%
2500149 77
  70%
  78%
  10%
2021 7000050 20
  95%
  100%
  5%
2500149 69
  57%
  63%
  10%
2020 7000050 22
  100%
  100%
  0%
2500149 56
  80%
  92%
  12%
2019 7000050 18
  100%
  100%
  0%
2500149 77
  92%
  100%
  8%
2018 7000050 23
  100%
  100%
  0%
2500149 79
  71%
  80%
  11%
2017 2500149 79
  80%
  90%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 83
  60%
  72%
  17%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500149 61
  44%
  51%
  13%
2014 2500149 60
  57%
  71%
  20%
2013 2500149 69
  49%
  62%
  20%
2012 2500149 64
  31%
  47%
  33%
2011 2500149 59
  31%
  62%
  51%
2010 2500149 44
  45%
  62%
  27%
2009 2500149 33
  39%
  62%
  36%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 17 6% 0% 47% 35% 0% 12%
2500149 77 4% 0% 19% 45% 19% 10%
2021 7000050 20 10% 0% 55% 30% 0% 5%
2500149 69 1% 0% 7% 48% 33% 10%
2020 7000050 22 0% 9% 41% 50% 0% 0%
2500149 56 7% 2% 13% 59% 7% 13%
2019 7000050 18 11% 28% 61% 0% 0% 0%
2500149 77 0% 1% 56% 35% 0% 8%
2018 7000050 23 13% 4% 43% 39% 0% 0%
2500149 79 4% 1% 9% 57% 18% 11%
2017 2500149 79 1% 1% 19% 58% 9% 11%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500149 83 1% 0% 10% 49% 23% 17%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500149 61 3% 0% 3% 38% 43% 13%
2014 2500149 60 2% 0% 5% 50% 23% 20%
2013 2500149 69 3% 0% 4% 42% 30% 20%
2012 2500149 64 2% 0% 3% 27% 36% 33%
2011 2500149 59 0% 0% 7% 24% 19% 51%
2010 2500149 44 2% 0% 7% 36% 27% 27%
2009 2500149 33 3% 0% 6% 30% 24% 36%