Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 100% 100% 0%
2021 21 100% 100% 0%
2020 22 100% 100% 0%
2019 23 100% 100% 0%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 18
  100%
  100%
  0%
2500149 54
  98%
  98%
  0%
2021 7000050 21
  100%
  100%
  0%
2500149 62
  94%
  94%
  0%
2020 7000050 22
  100%
  100%
  0%
2500149 58
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000050 23
  100%
  100%
  0%
2500149 68
  94%
  97%
  3%
2018 7000050 15
  100%
  100%
  0%
2500149 70
  77%
  78%
  1%
2017 2500149 62
  79%
  82%
  3%
2016 2500149 64
  88%
  88%
  0%
2015 2500149 49
  86%
  93%
  8%
2014 2500149 42
  71%
  86%
  17%
2013 2500149 44
  84%
  90%
  7%
2012 2500149 44
  80%
  90%
  11%
2011 2500149 49
  73%
  80%
  8%
2010 2500149 36
  69%
  81%
  14%
2009 2500149 30
  90%
  100%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 18 22% 11% 50% 17% 0% 0%
2500149 54 0% 0% 22% 76% 2% 0%
2021 7000050 21 5% 0% 67% 29% 0% 0%
2500149 62 3% 0% 29% 61% 6% 0%
2020 7000050 22 18% 0% 68% 14% 0% 0%
2500149 58 2% 0% 21% 72% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000050 23 22% 0% 43% 35% 0% 0%
2500149 68 1% 0% 13% 79% 3% 3%
2018 7000050 15 33% 7% 33% 27% 0% 0%
2500149 70 0% 1% 9% 67% 21% 1%
2017 2500149 62 0% 3% 13% 63% 18% 3%
2016 2500149 64 3% 2% 23% 59% 13% 0%
2015 2500149 49 0% 2% 37% 47% 6% 8%
2014 2500149 42 0% 2% 14% 55% 12% 17%
2013 2500149 44 2% 0% 16% 66% 9% 7%
2012 2500149 44 2% 5% 25% 48% 9% 11%
2011 2500149 49 0% 2% 18% 53% 18% 8%
2010 2500149 36 3% 6% 28% 33% 17% 14%
2009 2500149 30 7% 10% 37% 37% 0% 10%