Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 22 90.909% 100% 9.091%
2020 20 90% 94.737% 5%
2019 24 95.833% 95.833% 0%
2018 18 94.444% 94.444% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 21
  100%
  100%
  0%
2500149 64
  80%
  85%
  6%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 7000050 22
  91%
  100%
  9%
2500149 57
  75%
  86%
  12%
2020 7000050 20
  90%
  95%
  5%
2500149 104
  89%
  97%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000050 24
  96%
  96%
  0%
2500149 56
  50%
  51%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 7000050 18
  94%
  94%
  0%
2500149 61
  74%
  78%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500149 67
  76%
  89%
  15%
2016 2500149 39
  33%
  52%
  36%
2015 2500149 44
  82%
  95%
  14%
2014 2500149 35
  74%
  87%
  14%
2013 2500149 40
  72%
  91%
  20%
2012 2500149 42
  50%
  64%
  21%
2011 2500149 38
  47%
  72%
  34%
2010 2500149 26
  27%
  39%
  31%
2009 2500149 33
  67%
  88%
  24%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 21 14% 29% 38% 19% 0% 0%
2500149 64 3% 3% 14% 58% 14% 6%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000050 22 5% 9% 55% 23% 0% 9%
2500149 57 5% 4% 26% 40% 12% 12%
2020 7000050 20 20% 5% 45% 20% 5% 5%
2500149 104 2% 1% 25% 60% 3% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000050 24 21% 8% 25% 42% 4% 0%
2500149 56 0% 2% 13% 34% 48% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 7000050 18 17% 22% 17% 39% 6% 0%
2500149 61 2% 5% 8% 57% 21% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500149 67 1% 1% 22% 51% 9% 15%
2016 2500149 39 3% 0% 3% 28% 31% 36%
2015 2500149 44 0% 0% 30% 52% 5% 14%
2014 2500149 35 0% 6% 17% 51% 11% 14%
2013 2500149 40 3% 0% 18% 53% 8% 20%
2012 2500149 42 5% 2% 5% 38% 29% 21%
2011 2500149 38 0% 0% 21% 26% 18% 34%
2010 2500149 26 8% 0% 8% 12% 42% 31%
2009 2500149 33 0% 6% 21% 39% 9% 24%