Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 95% 100% 5%
2021 20 100% 100% 0%
2020 23 95.652% 100% 4.348%
2019 22 90.909% 100% 9.091%
2018 18 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 20
  95%
  100%
  5%
2500149 61
  90%
  100%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000050 20
  100%
  100%
  0%
2500149 48
  83%
  98%
  15%
2020 7000050 23
  96%
  100%
  4%
2500149 84
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000050 22
  91%
  100%
  9%
2500149 53
  92%
  100%
  8%
2018 7000050 18
  100%
  100%
  0%
2500149 63
  73%
  92%
  21%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2017 2500149 63
  78%
  86%
  10%
2016 2500149 36
  44%
  76%
  42%
2015 2500149 42
  81%
  97%
  17%
2014 2500149 29
  83%
  96%
  14%
2013 2500149 31
  87%
  93%
  6%
2012 2500149 36
  78%
  88%
  11%
2011 2500149 29
  55%
  84%
  34%
2010 2500149 29
  59%
  77%
  24%
2009 2500149 26
  54%
  74%
  27%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 20 25% 30% 25% 15% 0% 5%
2500149 61 2% 8% 15% 66% 0% 10%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000050 20 10% 50% 25% 15% 0% 0%
2500149 48 2% 2% 29% 50% 2% 15%
2020 7000050 23 22% 0% 61% 13% 0% 4%
2500149 84 0% 0% 38% 57% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000050 22 14% 73% 5% 0% 0% 9%
2500149 53 0% 19% 47% 25% 0% 8%
2018 7000050 18 33% 22% 33% 11% 0% 0%
2500149 63 0% 5% 19% 48% 6% 21%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500149 63 2% 0% 17% 57% 13% 10%
2016 2500149 36 0% 3% 14% 28% 14% 42%
2015 2500149 42 0% 10% 31% 40% 2% 17%
2014 2500149 29 7% 3% 21% 52% 3% 14%
2013 2500149 31 6% 3% 16% 61% 6% 6%
2012 2500149 36 0% 0% 25% 53% 11% 11%
2011 2500149 29 0% 7% 17% 31% 10% 34%
2010 2500149 29 7% 0% 7% 45% 17% 24%
2009 2500149 26 0% 0% 27% 27% 19% 27%