Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 15 93.333% 100% 6.667%
2020 22 100% 100% 0%
2019 16 93.75% 100% 6.25%
2018 24 95.833% 95.833% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 19
  100%
  100%
  0%
2500149 59
  71%
  76%
  7%
1353 48
  0%
  0%
  33%
2021 7000050 15
  93%
  100%
  7%
2500149 55
  82%
  92%
  11%
2020 7000050 22
  100%
  100%
  0%
2500149 108
  93%
  99%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000050 16
  94%
  100%
  6%
2500149 48
  52%
  66%
  21%
2018 7000050 24
  96%
  96%
  0%
2500149 72
  75%
  87%
  14%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2017 2500149 60
  72%
  80%
  10%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2016 2500149 52
  54%
  65%
  17%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500149 39
  56%
  71%
  21%
2014 2500149 34
  56%
  70%
  21%
2013 2500149 33
  82%
  90%
  9%
2012 2500149 31
  74%
  79%
  6%
2011 2500149 38
  58%
  71%
  18%
2010 2500149 34
  56%
  70%
  21%
2009 2500149 34
  59%
  67%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 19 16% 5% 26% 53% 0% 0%
2500149 59 2% 2% 10% 58% 22% 7%
1353 48 0% 0% 0% 0% 67% 33%
2021 7000050 15 13% 0% 60% 20% 0% 7%
2500149 55 2% 4% 24% 53% 7% 11%
2020 7000050 22 9% 0% 73% 18% 0% 0%
2500149 108 1% 0% 25% 66% 1% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000050 16 25% 19% 19% 25% 0% 6%
2500149 48 0% 0% 10% 42% 27% 21%
2018 7000050 24 33% 13% 21% 29% 4% 0%
2500149 72 0% 1% 10% 63% 11% 14%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500149 60 2% 0% 7% 58% 18% 10%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500149 52 2% 0% 2% 50% 29% 17%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500149 39 0% 0% 10% 46% 23% 21%
2014 2500149 34 3% 0% 15% 38% 24% 21%
2013 2500149 33 3% 3% 24% 52% 9% 9%
2012 2500149 31 3% 0% 16% 55% 19% 6%
2011 2500149 38 0% 3% 13% 42% 24% 18%
2010 2500149 34 3% 3% 6% 44% 24% 21%
2009 2500149 34 0% 0% 9% 50% 29% 12%