Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 90% 94.737% 5%
2021 19 94.737% 94.737% 0%
2020 21 95.238% 100% 4.762%
2019 27 88.889% 96% 7.407%
2018 19 89.474% 94.444% 5.263%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 20
  90%
  95%
  5%
2500149 72
  82%
  84%
  3%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 7000050 19
  95%
  95%
  0%
2500149 76
  71%
  76%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 7000050 21
  95%
  100%
  5%
2500149 86
  62%
  68%
  9%
2019 7000050 27
  89%
  96%
  7%
2500149 89
  74%
  82%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 7000050 19
  89%
  94%
  5%
2500149 79
  51%
  60%
  15%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2017 2500149 58
  66%
  81%
  19%
2016 2500149 46
  61%
  90%
  33%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500149 43
  67%
  100%
  33%
2014 2500149 46
  61%
  85%
  28%
2013 2500149 32
  62%
  77%
  19%
2012 2500149 38
  58%
  69%
  16%
2011 2500149 32
  41%
  59%
  31%
2010 2500149 29
  55%
  89%
  38%
2009 2500149 31
  65%
  91%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 20 15% 5% 50% 20% 5% 5%
2500149 72 3% 1% 13% 61% 15% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 7000050 19 0% 0% 53% 42% 5% 0%
2500149 76 3% 0% 9% 55% 22% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000050 21 14% 0% 43% 38% 0% 5%
2500149 86 2% 0% 12% 48% 29% 9%
2019 7000050 27 7% 0% 44% 37% 4% 7%
2500149 89 0% 0% 6% 64% 16% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 7000050 19 26% 0% 26% 37% 5% 5%
2500149 79 0% 1% 4% 43% 34% 15%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2017 2500149 58 2% 0% 7% 57% 16% 19%
2016 2500149 46 0% 0% 7% 54% 7% 33%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500149 43 0% 0% 16% 51% 0% 33%
2014 2500149 46 2% 2% 9% 48% 11% 28%
2013 2500149 32 3% 0% 13% 47% 19% 19%
2012 2500149 38 5% 8% 8% 37% 26% 16%
2011 2500149 32 0% 0% 3% 38% 28% 31%
2010 2500149 29 3% 7% 3% 41% 7% 38%
2009 2500149 31 0% 3% 3% 58% 6% 29%