Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 90% 90% 0%
2021 20 90% 100% 10%
2020 18 100% 100% 0%
2019 27 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 20
  90%
  90%
  0%
2500149 63
  63%
  70%
  10%
2021 7000050 20
  90%
  100%
  10%
2500149 68
  90%
  98%
  9%
2020 7000050 18
  100%
  100%
  0%
2500149 92
  78%
  79%
  1%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 7000050 27
  100%
  100%
  0%
2500149 49
  82%
  87%
  6%
2018 7000050 19
  100%
  100%
  0%
2500149 69
  83%
  90%
  9%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500149 57
  54%
  58%
  7%
1353 80
  0%
  0%
  80%
2016 2500149 51
  53%
  61%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 46
  70%
  84%
  17%
2014 2500149 47
  66%
  82%
  19%
2013 2500149 33
  61%
  65%
  6%
2012 2500149 39
  79%
  82%
  3%
2011 2500149 42
  45%
  53%
  14%
2010 2500149 44
  48%
  72%
  34%
2009 2500149 39
  31%
  43%
  28%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 20 20% 0% 25% 45% 10% 0%
2500149 63 0% 0% 16% 44% 27% 10%
2021 7000050 20 10% 25% 45% 10% 0% 10%
2500149 68 3% 7% 24% 54% 1% 9%
2020 7000050 18 17% 11% 39% 33% 0% 0%
2500149 92 2% 2% 22% 51% 21% 1%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2019 7000050 27 19% 19% 37% 26% 0% 0%
2500149 49 2% 4% 24% 51% 12% 6%
2018 7000050 19 21% 32% 21% 26% 0% 0%
2500149 69 0% 9% 26% 45% 9% 9%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500149 57 2% 0% 14% 37% 39% 7%
1353 80 0% 0% 0% 0% 20% 80%
2016 2500149 51 4% 0% 8% 41% 33% 14%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500149 46 0% 0% 15% 54% 13% 17%
2014 2500149 47 2% 6% 19% 38% 15% 19%
2013 2500149 33 0% 0% 15% 45% 33% 6%
2012 2500149 39 0% 10% 15% 54% 18% 3%
2011 2500149 42 0% 0% 7% 38% 40% 14%
2010 2500149 44 2% 2% 9% 34% 18% 34%
2009 2500149 39 0% 0% 10% 21% 41% 28%