Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 18 94.444% 94.444% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 19
  100%
  100%
  0%
2500149 54
  94%
  96%
  2%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 7000050 18
  94%
  94%
  0%
2500149 45
  89%
  98%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000050 21
  100%
  100%
  0%
2500149 72
  96%
  100%
  4%
2019 7000050 15
  100%
  100%
  0%
2500149 51
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 22
  100%
  100%
  0%
2500149 64
  98%
  100%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 61
  87%
  91%
  5%
2016 2500149 48
  62%
  73%
  15%
1353 64
  0%
  0%
  50%
2015 2500149 41
  59%
  86%
  32%
2014 2500149 33
  79%
  87%
  9%
2013 2500149 33
  94%
  97%
  3%
2012 2500149 22
  55%
  86%
  36%
2011 2500149 30
  73%
  96%
  23%
2010 2500149 25
  72%
  100%
  28%
2009 2500149 32
  69%
  92%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 19 21% 0% 63% 16% 0% 0%
2500149 54 2% 2% 30% 61% 4% 2%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 7000050 18 11% 17% 56% 11% 6% 0%
2500149 45 4% 2% 31% 51% 2% 9%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000050 21 24% 29% 43% 5% 0% 0%
2500149 72 0% 1% 46% 49% 0% 4%
2019 7000050 15 33% 40% 27% 0% 0% 0%
2500149 51 0% 4% 47% 43% 0% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000050 22 23% 27% 45% 5% 0% 0%
2500149 64 0% 3% 44% 52% 0% 2%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500149 61 2% 0% 52% 31% 8% 5%
2016 2500149 48 2% 0% 8% 52% 23% 15%
1353 64 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2015 2500149 41 0% 0% 27% 32% 10% 32%
2014 2500149 33 3% 6% 24% 45% 12% 9%
2013 2500149 33 3% 3% 15% 73% 3% 3%
2012 2500149 22 0% 0% 23% 32% 9% 36%
2011 2500149 30 0% 20% 27% 27% 3% 23%
2010 2500149 25 8% 4% 20% 40% 0% 28%
2009 2500149 32 0% 0% 19% 50% 6% 25%