Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 94.737% 100% 5.263%
2021 22 90.909% 100% 9.091%
2020 22 95.455% 100% 4.545%
2019 15 86.667% 100% 13.333%
2018 26 88.462% 100% 11.538%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 19
  95%
  100%
  5%
2500149 54
  94%
  100%
  6%
2021 7000050 22
  91%
  100%
  9%
2500149 82
  95%
  99%
  4%
2020 7000050 22
  95%
  100%
  5%
2500149 51
  92%
  100%
  8%
2019 7000050 15
  87%
  100%
  13%
2500149 44
  91%
  100%
  9%
2018 7000050 26
  88%
  100%
  12%
2500149 53
  81%
  96%
  15%
2017 2500149 41
  83%
  97%
  15%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500149 35
  74%
  100%
  26%
2015 2500149 29
  79%
  100%
  21%
2014 2500149 24
  88%
  100%
  12%
2013 2500149 22
  73%
  100%
  27%
2012 2500149 19
  89%
  100%
  11%
2011 2500149 24
  88%
  100%
  12%
2010 2500149 41
  90%
  100%
  10%
2009 2500149 17
  76%
  100%
  24%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 19 11% 58% 21% 5% 0% 5%
2500149 54 6% 22% 44% 22% 0% 6%
2021 7000050 22 5% 64% 18% 5% 0% 9%
2500149 82 6% 20% 49% 21% 1% 4%
2020 7000050 22 18% 68% 9% 0% 0% 5%
2500149 51 2% 25% 51% 14% 0% 8%
2019 7000050 15 27% 47% 13% 0% 0% 13%
2500149 44 0% 27% 52% 11% 0% 9%
2018 7000050 26 8% 62% 15% 4% 0% 12%
2500149 53 6% 15% 45% 15% 4% 15%
2017 2500149 41 2% 17% 41% 22% 2% 15%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500149 35 0% 20% 51% 3% 0% 26%
2015 2500149 29 7% 38% 28% 7% 0% 21%
2014 2500149 24 4% 58% 21% 4% 0% 13%
2013 2500149 22 5% 50% 18% 0% 0% 27%
2012 2500149 19 0% 63% 21% 5% 0% 11%
2011 2500149 24 4% 46% 17% 21% 0% 13%
2010 2500149 41 15% 46% 22% 7% 0% 10%
2009 2500149 17 6% 24% 47% 0% 0% 24%