Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 100% 100% 0%
2021 5 100% 100% 0%
2020 5 100% 100% 0%
2019 3 100% 100% 0%
2018 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 5
  100%
  100%
  0%
2500149 34
  100%
  100%
  0%
2021 7000050 5
  100%
  100%
  0%
2500149 45
  100%
  100%
  0%
2020 7000050 5
  100%
  100%
  0%
2500149 27
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000050 3
  100%
  100%
  0%
2500149 23
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 5
  100%
  100%
  0%
2500149 27
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 22
  95%
  100%
  5%
2016 2500149 21
  90%
  100%
  10%
2015 2500149 12
  100%
  100%
  0%
2014 2500149 11
  100%
  100%
  0%
2013 2500149 14
  93%
  100%
  7%
2012 2500149 9
  100%
  100%
  0%
2011 2500149 11
  100%
  100%
  0%
2010 2500149 16
  94%
  100%
  6%
2009 2500149 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 5 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500149 34 9% 59% 32% 0% 0% 0%
2021 7000050 5 20% 80% 0% 0% 0% 0%
2500149 45 0% 80% 20% 0% 0% 0%
2020 7000050 5 20% 80% 0% 0% 0% 0%
2500149 27 4% 81% 15% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 7000050 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2500149 23 9% 70% 22% 0% 0% 0%
2018 7000050 5 20% 80% 0% 0% 0% 0%
2500149 27 7% 52% 41% 0% 0% 0%
2017 2500149 22 14% 64% 18% 0% 0% 5%
2016 2500149 21 5% 71% 14% 0% 0% 10%
2015 2500149 12 8% 92% 0% 0% 0% 0%
2014 2500149 11 0% 55% 45% 0% 0% 0%
2013 2500149 14 7% 29% 57% 0% 0% 7%
2012 2500149 9 11% 67% 11% 11% 0% 0%
2011 2500149 11 0% 82% 18% 0% 0% 0%
2010 2500149 16 6% 50% 38% 0% 0% 6%
2009 2500149 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%