Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 100% 100% 0%
2021 5 100% 100% 0%
2020 9 100% 100% 0%
2019 13 100% 100% 0%
2018 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 5
  100%
  100%
  0%
2500149 19
  95%
  95%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000050 5
  100%
  100%
  0%
2500149 24
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 7000050 9
  100%
  100%
  0%
2500149 19
  89%
  100%
  11%
2019 7000050 13
  100%
  100%
  0%
2500149 17
  94%
  100%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 3
  100%
  100%
  0%
2500149 15
  93%
  100%
  7%
2017 2500149 14
  86%
  92%
  7%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2016 2500149 7
  86%
  100%
  14%
2015 2500149 10
  90%
  90%
  0%
2014 2500149 10
  80%
  100%
  20%
2013 2500149 6
  67%
  100%
  33%
2012 2500149 7
  86%
  100%
  14%
2011 2500149 9
  89%
  100%
  11%
2010 2500149 12
  100%
  100%
  0%
2009 2500149 9
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 5 0% 20% 80% 0% 0% 0%
2500149 19 16% 0% 26% 53% 5% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000050 5 60% 0% 40% 0% 0% 0%
2500149 24 0% 4% 38% 58% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000050 9 22% 44% 11% 22% 0% 0%
2500149 19 0% 0% 21% 68% 0% 11%
2019 7000050 13 15% 38% 31% 15% 0% 0%
2500149 17 0% 12% 35% 47% 0% 6%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000050 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500149 15 7% 7% 27% 53% 0% 7%
2017 2500149 14 7% 0% 7% 71% 7% 7%
1353 48 0% 33% 0% 0% 33% 33%
2016 2500149 7 0% 0% 14% 71% 0% 14%
2015 2500149 10 10% 20% 10% 50% 10% 0%
2014 2500149 10 20% 0% 30% 30% 0% 20%
2013 2500149 6 0% 0% 50% 17% 0% 33%
2012 2500149 7 29% 29% 14% 14% 0% 14%
2011 2500149 9 22% 33% 0% 33% 0% 11%
2010 2500149 12 8% 17% 42% 33% 0% 0%
2009 2500149 9 0% 11% 33% 44% 0% 11%