Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2020 3 100% 100% 0%
2019 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 3
  100%
  100%
  0%
2500149 12
  67%
  100%
  33%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500149 27
  96%
  100%
  4%
2020 7000050 3
  100%
  100%
  0%
2500149 26
  96%
  100%
  4%
2019 7000050 4
  100%
  100%
  0%
2500149 17
  100%
  100%
  0%
2018 2500149 22
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 19
  84%
  94%
  11%
2016 2500149 10
  90%
  100%
  10%
2015 2500149 16
  100%
  100%
  0%
2014 2500149 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500149 5
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 5
  100%
  100%
  0%
2011 2500149 7
  100%
  100%
  0%
2010 2500149 10
  100%
  100%
  0%
2009 2500149 9
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 3 33% 67% 0% 0% 0% 0%
2500149 12 8% 0% 25% 33% 0% 33%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500149 27 0% 0% 48% 48% 0% 4%
2020 7000050 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2500149 26 0% 0% 27% 69% 0% 4%
2019 7000050 4 25% 50% 25% 0% 0% 0%
2500149 17 0% 12% 35% 53% 0% 0%
2018 2500149 22 5% 5% 36% 55% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500149 19 5% 5% 21% 53% 5% 11%
2016 2500149 10 10% 20% 30% 30% 0% 10%
2015 2500149 16 6% 13% 69% 13% 0% 0%
2014 2500149 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2500149 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2012 2500149 5 20% 0% 40% 40% 0% 0%
2011 2500149 7 14% 0% 57% 29% 0% 0%
2010 2500149 10 0% 0% 70% 30% 0% 0%
2009 2500149 9 11% 44% 11% 22% 0% 11%