Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2019 6 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 3
  100%
  100%
  0%
2500149 17
  94%
  94%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 7000050 1
  100%
  100%
  0%
2500149 21
  81%
  94%
  14%
2020 7000050 2
  100%
  100%
  0%
2500149 11
  91%
  100%
  9%
2019 7000050 6
  100%
  100%
  0%
2500149 8
  75%
  100%
  25%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 7000050 6
  100%
  100%
  0%
2500149 12
  92%
  92%
  0%
2017 2500149 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 6
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 10
  100%
  100%
  0%
2014 2500149 9
  89%
  89%
  0%
2013 2500149 6
  83%
  100%
  17%
2012 2500149 10
  100%
  100%
  0%
2011 2500149 7
  86%
  100%
  14%
2010 2500149 6
  100%
  100%
  0%
2009 2500149 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 17 6% 12% 29% 47% 6% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 7000050 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500149 21 10% 0% 29% 43% 5% 14%
2020 7000050 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500149 11 9% 18% 27% 36% 0% 9%
2019 7000050 6 17% 17% 67% 0% 0% 0%
2500149 8 0% 0% 38% 38% 0% 25%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 7000050 6 17% 0% 67% 17% 0% 0%
2500149 12 0% 8% 25% 58% 8% 0%
2017 2500149 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500149 6 0% 17% 33% 50% 0% 0%
2015 2500149 10 0% 30% 40% 30% 0% 0%
2014 2500149 9 11% 22% 11% 44% 11% 0%
2013 2500149 6 0% 17% 50% 17% 0% 17%
2012 2500149 10 20% 10% 60% 10% 0% 0%
2011 2500149 7 29% 14% 29% 14% 0% 14%
2010 2500149 6 0% 33% 50% 17% 0% 0%
2009 2500149 5 20% 20% 20% 40% 0% 0%