Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 3 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 3
  100%
  100%
  0%
2500149 7
  100%
  100%
  0%
2021 7000050 3
  100%
  100%
  0%
2500149 21
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500149 9
  89%
  100%
  11%
2019 2500149 16
  94%
  94%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 6
  100%
  100%
  0%
2500149 22
  95%
  100%
  5%
2017 2500149 16
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2500149 10
  80%
  89%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 7
  100%
  100%
  0%
2014 2500149 12
  92%
  100%
  8%
2013 2500149 13
  100%
  100%
  0%
2011 2500149 5
  40%
  67%
  40%
2010 2500149 4
  50%
  50%
  0%
2009 2500149 16
  88%
  93%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 3 33% 67% 0% 0% 0% 0%
2500149 7 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2021 7000050 3 67% 33% 0% 0% 0% 0%
2500149 21 5% 24% 57% 14% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 2500149 9 11% 11% 67% 0% 0% 11%
2019 2500149 16 13% 13% 50% 19% 6% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000050 6 17% 67% 17% 0% 0% 0%
2500149 22 0% 5% 59% 32% 0% 5%
2017 2500149 16 6% 6% 13% 75% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2016 2500149 10 0% 10% 30% 40% 10% 10%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500149 7 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2014 2500149 12 0% 50% 33% 8% 0% 8%
2013 2500149 13 15% 38% 15% 31% 0% 0%
2011 2500149 5 0% 40% 0% 0% 20% 40%
2010 2500149 4 25% 0% 0% 25% 50% 0%
2009 2500149 16 0% 0% 38% 50% 6% 6%